Jaunumi

Radošo darbu konkurss jauniešiem “Iekāp otra kurpēs!”

Aicinām ikvienu jaunieti no 14 līdz 25 gadu vecumam piedalīties radošo darbu konkursā – veidot izpratni par dažādību un laimēt stilīgas balvas!
Radošo darbu konkurss jauniešiem “Iekāp otra kurpēs!”

Katrs no mums ir unikāls. Tikai “iekāpjot otra kurpēs”, spējam saskatīt mūsu līdzības. Izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku un dzīvi labāku – citiem un paši sev.

Labklājības ministrijas sociālās kampaņas “Iekāp otra kurpēs!” aicinām jauniešus (14–25 gadi) piedalīties konkursā un paust savu redzējumu par trīs tēmām:
• Iekāp otra kurpēs: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
• Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem
• Iekāp otra kurpēs: bez vecāku gādības palikušie bērni

Balvās: unikāli Nike snīkeri
Konkursa norise: 11.09.2023. – 08.10.2023.

 • Izvēlēties un izpētīt vienu no trīs tēmu mērķa grupām (katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā vienu atsevišķu darbu par katru no tēmām – kopā ne vairāk kā trīs darbus).
 • Izveidot radošu darbu, kas ataino, piemēram, kāda atsevišķa cilvēka personību situāciju, iespējas un izaicinājumus vai ataino izvēlēto tēmu kopumā.

 • ir viens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem,
 • ir Latvijas valsts rezidents,
 • nav kāda žūrijas locekļa bērns.

 • Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu darbu par katru no 2. punktā minētajām tēmām.
 • Katram darbam ir jāatbilst vienai no tēmām.
 • Darbā ir jāpauž cieņa un pozitīva attieksme pret tajā iesaistītajām personām.
 • Darbs nedrīkst ietvert vēstījumu, kas veicina naidu vai neiecietību.
 • Darba iesniedzējam ir jāpiekrīt visām šī nolikuma sadaļā “Papildu nosacījumi materiālu iesniegšanai” prasībām un jāizpilda tās.

 • Konkursa izsludināšana: 11.09.2023.
 • Konkursa darbu iesniegšanas beigu termiņš: 8.10.2023.
 • Konkursa darbu vērtēšanas pirmais posms – atbilstība konkursa nosacījumiem: no 11.09.2023 līdz 13.10.2023.
 • Konkursa pirmo atlases kārtas apstiprināto darbu publicēšana konkursa tīmekļvietnē: 16.10.2023.
 • Konkursa darbu vērtēšanas otrais posms – žūrijas vērtējums: no 16.10.2023 līdz 29.10.2023.
 • Konkursa darbu vērtēšanas trešais posms – skatītāju simpātijas noteikšana: no 23.10.2023 līdz 29.10.2023.

 • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”
  • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pārisnodrošina: Sportland
  • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
  • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
 • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem”
  • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pārisnodrošina: Sportland
  • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
  • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
 • Balvas par tēmu “Iekāp otra kurpēs: bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”
  • vieta žūrijas vērtējumā – Unikāls Nike snīkeru pārisnodrošina: Sportland
  • vieta žūrijas vērtējumā – 75 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
  • vieta žūrijas vērtējumā – 50 EUR dāvanu karte snīkeru iegādei Sportland veikalos
 • Balva “Skatītāju simpātija” – Unikāls Nike snīkeru pārisnodrošina: Sportland

Konkursu organizē Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Organizatora pārstāvis – SIA “Deep White”. 40003930429.

Vairāk par konkursu un darbu iesniegšana

  Sazinies ar mums

  To top