Jaunumi

Digitālais es – izaicinājumi un iespējas Latvijas pedagogiem

Digitālais es – izaicinājumi un iespējas Latvijas pedagogiem

Veiksmīgi ir noslēgušies augstskolas RISEBA piedāvātie bezmaksas kursi Latvijas pedagogiem “Digitālais es – izaicinājumi un iespējas Latvijas pedagogiem”.

Profesionālās pilnveides kursus vadīja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas docētāji par šādām tēmām:

  • Digitālais Es.  Mg. psych. Valērijs Dombrovskis, augstskolas RISEBA bakalaura programmas “Biznesa psiholoģija” direktors.
  • Vizuālā komunikācija tiešsaistes vidē (Canva, virtuālā realitāte). Mg. art. Keitija Grende, RISEBA bakalaura programmas “Audiovizuālās mediju mākslas” direktore
  • X,Y,Z paaudžu īpatnības un digitālā pratība. Digitālie izaicinājumi pedagogiem. Dr.paed. Raina Vīra,  RISEBA Metodiskās padomes priekšsēdētāja. 
  • Radošuma veicināšana un talantu attīstība skolā. Spēļošanas principu izmantošana mācību procesā. Dr.paed. Raina Vīra,  RISEBA Metodiskās padomes priekšsēdētāja. 

Paldies pedagogiem par milzīgo atsaucību, ieinteresētību un aktīvu līdzdarbību – 320 kursu dalībnieki!

Ir patiess gandarījums par pozitīvo sadarbību, kas veidojās ne tikai starp pedagogiem, bet arī starp Latvijas skolotājiem un augstskolas RISEBA docētājiem. Visi dalībnieki atzina, ka digitālā komunikācija mūsdienās ir viena no aktuālākajām tēmām un viņu praktiskajā darbībā noderēs apgūtās pedagoģiskās metodes un principi, digitālie rīki un savstarpējā pieredzes apmaiņa.

Valērijs Dombrovskis Mg.psych.
Bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija” direktors
Adrese
305, Meža iela 3
Keitija Grende Mg.art.
Bakalaura studiju programmas ”Audiovizuālās mediju mākslas” direktore
Adrese
202, Durbes iela 4

    Sazinies ar mums

    To top