Jaunumi

Augstskolas RISEBA studiju programmas Biznesa psiholoģija 4. kursa studenti iegūst “Inovāciju grantu studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MAKE IT)”.

Augstskolas RISEBA lepojas ar studentiem: Elvisu Ozolu, Undīni Vēveri un Lailu Saulīti, kuri pieteica “Dzīvnieku fizioterapija” biznesa ideju projektā MAKE IT un ieguva tajā godalgoto pirmo vietu
Augstskolas RISEBA studiju programmas Biznesa psiholoģija 4. kursa studenti iegūst “Inovāciju grantu studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MAKE IT)”.

Students Elviss Ozols norāda, ka par dalības iespēju šajā projektā uzzinājis no studiju kursa Starptautiskais bizness lektora Edgara Čerkovska puses, kurš norādījis uz iespēju, piedaloties šajā projektā, iegūt investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai. Projektam bija nepieciešamas jaunas un inovatīvas studentu idejas. Jau iepriekš, Elviss norāda, ka viņam ir bijušas vairākas biznesa idejas. Šoreiz izdevās apkopot komandu, kas ir mērķtiecīga un uz rezultātu tendēta. Līdzīgi domājošās kursa biedrenes Undīne Vēvere un Laila Saulīte, kuras ar lielāko prieku, esot izrādījušas iniciatīvu un interesi šī projekta attīstībā. Laila Saulīte, sākotnēji, šajā projektā gribēja startēt ar savu ideju. Izrādījās, ka viņas komandas biedri nebija motivēti turpināt darbību pie idejas realizācijas. Radās iespēja pievienoties Elvisa komandai un apvienoties viena projekta realizēšanā.

Studentu galvenais mērķis bija izveidot inovatīvu vietu mūsu četrkājainajiem draugiem. Sākotnēji ideja par dzīvnieku fizioterapijas centra izveidi radās, ievērojot pieaugošo vajadzību pēc mājdzīvnieku rehabilitācijas pakalpojumiem. Sākotnēji studentiem bija plāns izveidot gatavu dzīvnieku fizioterapijas centru, taču pēc padziļinātas tirgus analīzes un konsultācijām ar nozares speciālistiem, kā arī izpildes laika limita dēļ, tika konstatēts, ka efektīvāk būtu koncentrēties uz prototipa izstrādi.

Projekta procesā radās īpaša kolektīvā radošuma sajūta, kad katrs spēja izpaust savus talantus, Undīne uzņēmās administratores lomu, Laila aktīvi strādāja pie noformējumiem, bet Elviss rīkojās ar organizatoriskajiem jautājumiem.


Kādēļ dzīvnieku fizioterapija?

Pirmā pateicība par šīs idejas realizēšanas nepieciešamību ir Elvisa četrkājainajam draugam Rokijam, kurš savā dzīvē bija saskāries ar šāda pakalpojuma nepieciešamību.  Latvijā un Baltijā šis ir jauns pakalpojums, kur vienā centrā tiktu piedāvāts dzīvnieku fizioterapijas pakalpojumi. Šobrīd, pakalpojums ir pieejams dažās veterinārijas praksēs, kā blakus pakalpojums. Nepieciešamā aprīkojuma izmaksas un sertificētu speciālistu trūkums kavē veterinārās klīnikas izveidot atsevišķu fizioterapijas virzienu, tādējādi, pakalpojums veterinārajās klīnikās, netiek sniegts pilnvērtīgi. Tika secināts, ka arī Latvijā nepastāv iespēja apgūt ilgtermiņa dzīvnieku fizioterapijas apmācības, tās gan varot apgūt vien īstermiņa kursos. ASV, lai apgūtu dzīvnieku fizioterapiju, studējot veterināriju, ir iespēja izvēlēties dzīvnieku fizioterapijas virzienu.

Studenti šī projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovēnijas dzīvnieku fizioterapijas klīniku “dog4motion” Tur ieguva pieredzi un idejas, kā arī pārrunāja jau iespējamu sadarbību, savas uzņēmējdarbības realizēšanai. Slovēnijā esošā klīnika darbojas 5 gadus un jau apgūst arī dzīvnieku fizioterapijas praksi Austrijas, Spānijas, Vācijas tirgū, veidojot apmācības digitālajā vidē. Kā min projekta dalībnieki, tas bija milzīgs ieguvums, apskatīt un gūt pieredzi šāda centra izveidei un ieraudzīt attīstības perspektīvas.

 Tāpat studenti novērtē, iegūto pieredzi un jaunas atziņas no citiem inovatīvajiem projektiem, kas piedalījās šajā  MAKE IT projektā.


Kā projekta īstenošanā ir palīdzējušas augstskolā RISEBA iegūtās zināšanas?

Kā norāda studenti, šis process būtu bijis sarežģītāks, ja nebūtu gūtas studiju kursos sniegtās zināšanas. Studijas ir sniegušas iespēju iemācīties precīzi uzdot jautājumus, lai saņemtu atbildes, atbalstu sniegušas prezentāciju prasmes, projekta procesā palīdzējuši arī studiju kursa “Grāmatvedība” veiktie pieraksti, makroekonomikas tabulas, kā arī studiju kurss “Vispārīgā psiholoģija” ir sniedzis iespēju novērtēt psiholoģisko pieeju  šādu projektu attīstībai.  Elviss uzsver savu studiju kursu veikto pierakstu svarīgo nozīmi. 

Studenti atzīmē pateicību lektorei Ievai Adamss par lekciju kursu “Radošā domāšana” un Elīnai Miķelsonei par studiju kursu “Inovāciju menedžments”, kas sniedza papildus zināšanas. Studenti arī nonākuši pie secinājuma, ka sasniegumu atslēga ir vēlme un izrādītā iniciatīva.


Kādi ir nākotnes plāni?

Projekta laikā, ne tikai tika attīstīts biznesa modelis un mārketinga stratēģija, bet arī pilnīga tehniskā dokumentācija jaunajam produktam un izveidots “Dzīvnieku fizioterapijas centrs” prototips. Projekta gaitā studenti saskārās ar dažādiem izaicinājumiem, tai skaitā nepieciešamību pārskatīt un pielāgot sākotnējo ideju. Taču šie izaicinājumi palīdzēja augt un iemācīja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Nākotnē studenti cer savu prototipu pārvērst pilnībā funkcionējošā centra realitātē, kas sniegs kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus mājdzīvniekiem, un, kā Elviss norāda – mēs esam gatavi turpināt šī svarīgā darba veikšanu.


Ar ko studenti nodarbojas ikdienā?

Elviss savas profesionālās prasmes līdz šim ir īstenojis Nekustamo īpašumu jomā, ir dzīvnieku aizsardzības aktīvists, pirmo šādu fizioterapijas klīniku Elviss jau iepazinis Norvēģijā, kas arī iedvesmojis viņu šī projekta attīstībai.

Laila nodarbojas skaistumkopšanas sfērā, rūpējas par cilvēku labbūtību un ir skaistuma kopšanas salonu īpašniece.


Kas ir MAKE IT?

Projekta MAKE IT galvenā mērķa grupa bija visu līmeņu un programmu studējošie, kā arī profesionālo vidusskolu un vispārizglītojošo vidusskolu pēdējo klašu audzēkņi. Projekta mērķa grupas dalībniekiem tika sniegta iespēja saņemt stipendijas, kā arī citu atbalstu savas vai komandas inovatīvās idejas (granta) realizācijai.

MAKE IT ietvaros tika organizēti 11 motivēšanas, iesaistes un tīklošanas pasākumi – 8 hakatoni, 3 tīklošanās pasākumi, jeb Kompetenču gadatirgus un izveidota un uzturēta 1 ideju krātuve – datubāze. Projekta mērķis bija palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību.


Studentu novēlējums RISEBA studentiem:

Elviss: Jūsu entuziasms un zinātkāre ir tie faktori, kas veido gudrus un veiksmīgus profesionāļus. Dodieties droši pretī izaicinājumiem, jo tā ir iespēja augt un attīstīties. Atcerieties, ka ikviens solis uz priekšu ir solis uz mērķa piepildīšanu.

Laila: Ieklausieties pasniedzējos. Pieņemiet iespējas, ko dod augstskola. Izmantojiet studiju laiku lietderīgi un esiet aktīvi. Tas nav viegli, bet viss ir iespējams. Rezultāts, ko saņemsiet dos patiesu gandarījumu. Iespējams, tas pavērs jūsu ceļu. Veiksmi jums!

Undīne: Meklējiet jaunas iespējas, kā sevi izaicināt un galvenais nebaidieties! Tad jums noteikti izdosies viss, ko plānojāt un cerējāt.

Projekta MAKE IT noslēgums 22.11.2023


Projekts MAKE IT

    Sazinies ar mums

    To top