Jaunumi

Apsveicam Nelliju Titovu ar promocijas darba aizstāvēšanu un doktora zinātiskā grāda iegūšanu!

2023.gada 1.decembra Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē NELLIJAI TITOVAI tika piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph. D.) sociālajās zinātnēs.
Apsveicam Nelliju Titovu ar promocijas darba aizstāvēšanu un doktora zinātiskā grāda iegūšanu!

2023.gada 1.decembra Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē NELLIJAI TITOVAI tika piešķirts zinātniskā doktora grāds (Ph. D.) sociālajās zinātnēs par promocijas darba “Intelektuālā kapitāla ietekmes uz uzņēmuma snieguma novērtēšanu” aizstāvēšanu.

Oficiālie recenzenti: Andra Zvirbule, Prof., Dr. Oec., LBTU (Latvija); Tatjana Muravska, Prof., Dr. Oec. RSU (Latvija); Ligita Šimanskiene, Prof., PhD, Klaipēdas Universitāte (Lietuva).

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Biruta Sloka, Dr. oec., Prof. (Latvijas Universitāte)

Promocijas darbs ir izstrādāts Ventspils Augstskolas Biznesa un ekonomikas fakultātē no 2018.
līdz 2022. gadam.

Ar promocijas darbu var iepazīties RISEBA Augstskolas Bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, Latvijā

Attēlā: Nelliju Titovu sveic promocijas darba zinātniskā vadītāja
Biruta Sloka, Dr. oec., Prof.

    Sazinies ar mums

    To top