Ekonomikas un finanšu katedra

Dr.oec. Valters Kaže
Zinātņu prorektors, asociētais profesors
Adrese
307, Meža iela 3
Almir Peštek
Asociētais profesors
Adrese
404, Meža iela 3
Mhamed Ali Ait Si
Vadošais pētnieks
Adrese
404, Meža iela 3
Dr.oec. Ivita Faituša
Studiju prorektore, Asociētā profesore, Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja
Adrese
213, Meža iela 3
Aleksandrs Fedotovs
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Dr.phys. Ivars Godmanis
Maģistra studiju programmas “Lielo datu analītika” direktors, pētnieks
Adrese
404, Meža iela 3
Natālija Konovalova
Asociētā profesore
Adrese
404, Meža iela 3
Andrejs Limanskis
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Jurijs Mašošins
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Ērika Pančenko
Docente
Adrese
404, Meža iela 3
Rasa Pēce
Lektore
Adrese
404, Meža iela 3
Andrejs Ponomarjovs
Docents
Adrese
404, Meža iela 3
Anatolijs Prohorovs
Profesors
Adrese
404, Meža iela 3
Jurijs Spiridonovs
Asociētais profesors
Adrese
404, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top