Biznesa katedra

Fahri Akdemir
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Artūrs Barbars
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Solveiga Blumberga
Asociētā profesore
Adrese
402, Meža iela 3
Andrejs Čirjevskis
Profesors
Adrese
402, Meža iela 3
John Robert Dobson
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Olga Dzene
Pētniece
Adrese
402, Meža iela 3
Igors Graurs
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Agita Kalviņa
Pasniedzēja
Adrese
402, Meža iela 3
Jans Kevišs-Petuško
Docents
Adrese
402, Meža iela 3
Inna Kozlinska
Vadošā pētniece
Adrese
402, Meža iela 3
Ilmārs Kreituss
Senāta priekšsēdētājs, profesors
Adrese
405, Meža iela 3
Dr.oec. Jevgenijs Kurovs
Valdes priekšsēdētājs, Maģistra studiju programmas “Biznesa stratēģiskā vadība” direktors, docents, Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītājs
Adrese
210, Meža iela 3
Dr.sc.administr. Iveta Ludviga
Biznesa un ekonomikas fakultātes dekāne, Doktorantūras studiju programmas “Biznesa vadība”, Maģistra studiju programmas “Personāla vadība”,direktore, profesore
Adrese
304, Meža iela 3
Guna Matule
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Sigita Misiņa
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Elīna Pence
Administratīvā direktore, pētniece
Adrese
212A, Meža iela 3
Nataļja Seļivanova-Fjodorova
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Lidia Semenova
Lektore
Adrese
402, Meža iela 3
Mg.oec. Aleksandrs Skvorcovs
Bakalaura studiju programmas ”Uzņēmējdarbības vadība” direktors, lektors
Adrese
305, Meža iela 3
Mg.sc.soc. Inese Slūka
Maģistra studiju programmu “Projektu vadība”, “Uzņēmējdarbības vadība” direktore, docente
Adrese
210, Meža iela 3
Mg.psych. Anna Strazda
Zinātnes nodaļas vadītāja, pētniece
Adrese
304, Meža iela 3
Dr.psych. Maija Zakriževska-Belogrudova
Maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija un supervīzija” vadītāja, profesore
Adrese
402, Meža iela 3
Julija Žakemo
Docente
Adrese
402, Meža iela 3
Raina Vīra
Docente
Adrese
402, Meža iela 3
Emil Velinov
Asociētais profesors
Adrese
402, Meža iela 3
Mārtiņš Veide
Docents
Adrese
405, Meža iela 3
Ioseb Gabelaia
Lektors
Adrese
402, Meža iela 3

    Sazinies ar mums

    To top