Lūcija Rutka

Rektore, profesore

Lūcija Rutka, Dr. psych. absolvējusi:

  • Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti un ieguvusi maģistra grādu matemātikā.
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” un ieguvusi maģistra grādu personāla vadībā.
  • Latvijas Universitātes doktorantūru un ieguvusi doktora zinātņu grādu psiholoģijā.

Vairāk nekā 50 zinātnisku publikāciju autore starptautiski atzītās datu bāzēs (Web of Science, Scopus, EBSCO, u.c.) psiholoģijā, personāla vadībā, pedagoģijā un izglītībā. Vairāku metodisko līdzekļu un grāmatas “Pedagoga psiholoģiskā kompetence” autore.

Latvijas Profesionālo psihologu un Amerikas Izglītības pētnieku asociācijas locekle, Latvijas Zinātņu padomes eksperte izglītības zinātnēs.

Iedvesmu gūst no ceļojumiem, mācībām un komunikācijas ar cilvēkiem. Brīvajā laikā audzē puķes un vēro kosmosu ar teleskopu.

    Sazinies ar mums

    To top