Sagatavošanas kursi zīmēšanā 2024

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā.

Augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšanā iestājeksāmeniem studiju programmā “Arhitektūra”. Nodarbības vada Mg.Art. Laura Potaša-Strode.

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas. Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem.

Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā. Studiju pretendentiem tas ļauj piedalīties konkursā un studiju vietām.

Uzdevumi:

Sagatavošanas kursu nodarbību primārais uzdevums ir nodrošināt vizuālās mākslas zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams sekmīgai konkurēšanai uz studijām RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā.

Sagatavošanas kursu sekundārais uzdevums ir sniegt izpratni par attēla veidošanas kultūru personām, kuras interesējas par vizuālās mākslas pamatiem.

Kursu saturs

Zīmēšanas uzdevumi saistās ar ģeometrisku formu attēlošanu, galveno uzmanību pievēršot: 1. attēlojamo objektu proporciju novērtēšanas spēju attīstīšanai; 2. attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai; 3. lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā; 4. izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.

Zīmēšanas apguves metodika paredz vairāku (6–7) dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu īstenošanu nodarbību laikā, tomēr uzdevumu ilgums un ievirze var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju sagatavotības pakāpes. Nodarbību laika ietvaros papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.

Kompozīcijas uzdevumu saturs saistās ar trīsdimensiju formu veidošanas iemaņu apguvi un vispārējas izpratnes veidošanu par formām un telpu. Kursu apmeklētāji apgūst tektonisku objektu maketēšanas pamata principus, galveno uzmanību pievēršot objektu proporcijām un telpiskajai mijiedarbībai.

Kursu ilgums un maksa

Kursu ilgums – 96 h, paredzētais norises laiks – 4 mēneši. Katrā mēnesī paredzētas 24 akadēmiskās stundas, nodarbības notiek divas reizes nedeļā.

Kursu maksa – 600 EUR

Norises laiks un vieta

Kursi sākas 20.03.2024. ( Lūgums ņemt vērā, ka kursu sākuma datums ticis mainīts!)

Kursi notiek RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Durbes ielā 4, “Mākslas studijas” telpās 2. stāvā:

Trešdienās no 16:30 līdz 18:30 Ceturtdienās no 18:30 līdz 20:30

Kas jāņem līdzi:

Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 formāta zīmēšanas papīra lapa, vidēji mīkstuma (HB) grafīta zīmulis un dzēšgumija.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar RISEBA rakstot uz e-pastu [email protected].

    Sazinies ar mums

    To top