Mārketinga stratēģija

Mārketings ir būtisks biznesa vadības elements, un tā efektīva izmantošana var noteikt uzņēmuma panākumus. RISEBA piedāvā kursu “Mārketinga stratēģija“, kas palīdzēs Jums izprast mārketinga stratēģiskās plānošanas un vadības nozīmi uzņēmuma darbībā.

Kursa pasniedzējs: Valters Kaže, Dr. oec., Asoc. prof.
Zinātņu prorektors

KURSU SATURS:

1. Mārketings kā biznesa vadības rīks – mārketinga stratēģiskā plānošana un vadība;

2. Biznesa mērķu sasniegšanu ietekmējošo faktoru analīze – vide (mikro un makro); tirgus; konkurenti; uzņēmuma nemateriālie resursi. Analīzes metodoloģijas;

3. Segmentēšana – mērķa tirgus izvēle – pozicionēšana;

4. Konkurenci veicinošas stratēģijas – klientu vadība, inovācijas;

5. Stratēģijas ieviešana – noturīgas konkurējošas priekšrocības veidošana uzņēmumā.

Kursa ilgums: 20 akadēmiskās stundas

Samaksa: 220 EUR

Valoda: Latviešu

Uzņēmumi var saņemt līdz 70% līdzfinansējumu mācībām

NORISES LAIKS UN VIETA

Kursi notiek Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA, Meža ielā 3.

22. novembris 09:00 – 13:30

23. novembris 09:00 – 13:30

29. novembris 09:00 – 13:30

30. novembris 09:00 – 13:30

    Sazinies ar mums

    To top