Jaunumi

Tiek uzsākta studiju kursu pilotēšana

Tiek uzsākta studiju kursu pilotēšana

Piecas Latvijas augstskolas ir uzsākušas īstenot digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei ar mērķi stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” ietvaros. 
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās, studiju kvalitātes pilnveidei ;

 • Latvijas Universitātē
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē
 • Vidzemes Augstskolā
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA
 • Transporta sakaru institūtā 

Augstākās izglītības iestādes mācībspēki ir izstrādājuši pirmā posma 14 studiju kursus ar mērķi uzlabot studentu digitālās prasmes.
Studiju kursi:

 • Civilā aizsardzība (Teorija, testi, 2 Minecraft spēles)
 • Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas
 • Biznesa un datu analīze ar Power BI
 • Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word
 • Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint
 • Attēlu apstrāde
 • Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive
 • Microsoft 365: Teams darbs grupās, kopīgas dokumentu mapes
 • Blogi un sociālie tīkli
 • Digitālā satura publicēšana
 • Interneta vietnes izveide
 • Informācijpratība un kritiskā domāšana
 • Informācijpratība un informācijas telpas drošība
 • Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija

Vairāk nekā 70 studenti no augstskolas RISEBA ir uzsākuši šo studiju kursu pilotēšanu, lai mācībspēki varētu saņemt atgriezenisko mācību kursu uzlabošanai.
Augstskolas pārņems pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs” –, kuriem ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā. 


“Digitālā transformācija skar ikvienu nozari, tajā skaitā augstāko izglītību. Kādas ir tās digitālās prasmes, kas ir nepieciešamas šodienas un rītdienas studentam, kādas ir tās tehnoloģijas, kas motivē un palīdz studijās? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem kopīgi radīsim atbildes projektā, lai nodrošinātu studentiem digitālo prasmju nepārtrauktu pilnveidošanu un mācībspēkiem atbalstu studiju digitalizācijas procesā,” uzsver Latvijas Universitātes rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos profesore Signe Bāliņa. 
Projekta laikā paredzēta digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide; inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā; studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana; ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tostarp mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.


Iecerēts, ka digitalizācijas iniciatīvu īstenošana paaugstinās studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādējādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.


Eiropas Sociālā fonda projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta nr. 8.2.3.0/22/A/006) ar kopējo finansējumu 2 060 095,08 EUR līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. 

Zane Raščevska
Mācību centra un Radošā biznesa inkubatora vadītāja
Adrese
307, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top