Jaunumi

Augstkola RISEBA, projekta Naturally Sustainable ietvaros aizvada transnacionālo sanāksimi Rīgā

Augstkola RISEBA, projekta Naturally Sustainable ietvaros aizvada transnacionālo sanāksimi Rīgā

Šī gada 5. jūlijā, augstkola RISEBA, projekta Naturally Sustainable ietvaros aizvadīja transnacionālo sanāksimi Rīgā. Kopā ar partneru komandām no 7 Eiropas valstīm RISEBA īsteno Naturally Sustainable project.

Projekta Naturally Sustainable mērķis ir veikt izpēti un sagatavot pārskatu ar labās prakses piemēriem ilgtspējības jomā Eiropas PIA skolās, sagatavot vadlīnijas par inovatīvām mācību metodēm, personāla un studentu sistēmiskas iesaistes aktivitātēm, kā arī radīt platformu pieredzes apmaiņai un kopumā sniegt ieguldījumu vides un klimata pārmaiņu pasākumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Izglītības iestādes nenoliedzami ir uzskatāmas par vienu no ietekmīgākajiem elementiem ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības koncepciju īstenošanā sabiedrībā, un to pieņemtie lēmumi ietekmē kopienu un to reģionu ekonomisko, sociālo un vides dimensiju. 

Sabiedrība sagaida, ka izglītības iestādes  izglītos jaunatni un dos ieguldījumu sabiedrībā. Tomēr joprojām nav skaidras izpratnes par to, kā vislabāk integrēt ilgtspējības ideju  izglītības sistēmā, nav rīcības vadlīniju, nav kontrolsaraksta, kas būtu vienlīdz noderīgs visām PIA skolām vai ko varētu piemērot visi izglītības sektorā strādājošie. Problēma ir tā, ka izglītības iestādes ir pārāk atšķirīgas – to juridiskās formas (privātā vai valsts), atrašanās vietas (lauku vai lielpilsētu) vai sniegto zināšanu piedāvājumu un iestādes izmērs  (mazas un specializētas vai lielas, kas piedāvā pilnu fakultāšu klāstu).

Projekta mērķi ir: 

 • Dot iespēju un motivēt cilvēkus , izmantojot jaunās apmācību un iesaistīšanās iespējas ilgtspējības jomā.
 • Nodrošināt inovatīvus risinājumus, mācību metodes, pētījumus un praksi profesionālās un pieaugušo izglītības mērķa grupām, darbiniekiem, skolotājiem un izglītojamajiem; 
 • Izcelt un paplašināt zināšanas par labās prakses piemēriem, aktivitātēm un galvenajiem dalībniekiem ilgtspējības jautājumos Eiropas izglītības iestādēs; 

Projekta darbības mērķi ir: 

 • Izstrādāt salīdzinošu pētījumu par aktivitātēm, kas saistītas ar šiem ilgtspējības jautājumiem, katrā valstī/reģionā; 
 • Izveidot semināru apkopojumu, kas iepazīstina ar dažādām pieejām un aktivitātēm par ilgtspējas apmācību un iesaisti katrā valstī; 
 • Lai veicinātu izpratni par ilgtspējības jautājumiem, izstrādāt rokasgrāmatu pasniedzējam jauniešu apmācībai un iesaistīšanai, kas ietver ieteikumus un labāko paraugprakšu apkopojumus, ; 
 • Izveidot tiešsaistes mācību platformu ar tiešsaistes mācību resursiem; 
 • Nodrošināt apmācības iespējas PIA darbiniekiem un izglītojamajiem.

Projekta mērķa grupas ir:  

PIA skolas un pieaugušo izglītības darbinieki un studenti; organizācijas, kas darbojas ilgtspējības projektu jomā; organizācijas, kas darbojas jauniešu izglītības un apmācības jomā; sociālo lietu jomas pārstāvji vietējās, reģionālās un valsts iestādēs, un politikas veidotāji; gala labuma guvēji.

Nellija Titova Mg.oec.
Attīstības prorektore
Adrese
314, Meža iela 3
Valērija Kozlova Mg.oec.
EKO padomes vadītāja
Adrese
314, Meža iela 3

  Sazinies ar mums

  To top