Jaunumi

DIGITEKA projektā decembrī organizējam virtuālus īsseminārus augstskolu mācībspēkiem.

Projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aicina mācībspēkus.
DIGITEKA projektā decembrī organizējam virtuālus īsseminārus augstskolu mācībspēkiem.

Projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aicina mācībspēkus apmeklēt bezmaksas īsseminārus

Decembrī un janvārī gan docētāju, gan studentu prātus nodarbina jautājumi par studiju procesa un snieguma vērtējumu – kā vērtēt, kā daudzveidot uzdevumus eksāmenos, kā automatizēt vērtēšanas procesu u.c.

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) ietvaros aicinām augtskolu docētājus uz tiešsaistes īssemināriem, kuru formāts ir 25-30 minūtes par tēmu – digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai: 

Vērtēšana digitāli. 5. un/vai  12. decembrī no 14:00 līdz 14:30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) asoc.prof. Sanita Baranova darbnīcā dalīsies savā pieredzē, kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus (Padlet, Mentimeter, Google Form, Moodle forums) studējošo pašvērtēšanā/vērtēšanā. Semināra saturs būs analogs abās dienās. 

LU PPMF docente Daiga Kalniņa darbnīcā “Eduaide – palīgs mācībspēkam” stāstīs, kā izmantot rīku Eduaide sasniedzamo rezultātu definēšanai, nodarbību plānošanai, lai dažādotu mācību metodes. Īssemināra norises laiks 5. decembris 16:00 – 16:30. 

Vērtēšana Moodle vidē. 11.decembrī no 12:00 – 12:30 Daiga Kalniņa dalīsies pieredzē, kā ikdienas darbā veikt mācīšanās rezultātu novērtēšanu Moodle vidē – kā veidot dažādas grūtības pakāpes jautājums ar automatizētu vērtēšanu, kā būvēt testa jautājumus situācijas analīzei? 

Zināšanu konstruēšana. Savukārt 13. decembrī laika posmā no 16:00-16:30 un/vai 15. decembrī 14:00-14:30 būs iespēja dzirdēt LU PPMF docenta Edmunda Vanaga atziņas par to, kā studenti konstruē zināšanas, kas ir zināšanu konstruēšanas ierobežojošie un veicinošie faktori, un kā varam studentus atbalstīt mācīšanās procesā? 


Pieslēgšanās saite semināram

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes Augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – SIA “Tilde”,  SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.


Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

    Sazinies ar mums

    To top