Jaunumi

Atceries par ūdens piesārņojumu!

Atceries par ūdens piesārņojumu!

Katru mēnesi RISEBA Eko padome pievērš uzmanību kādai svarīgai ilgtspējības tēmai. Februārī aicinām atcerēties par ūdens piesārņojumu.

Ūdens piesārņojums nopietni apdraud vidi, ūdens organismus un cilvēku veselību. Tas rodas, piesārņojumam nonākot ūdenstilpēs, piemēram, upēs, ezeros un okeānos, un tā rezultātā degradējas ekosistēmas un trūkst tīra dzeramā ūdens. Izpētot ūdens piesārņojuma cēloņus un praktiskus pasākumus tā novēršanai, mēs visi varam radīt nākotni ar tīrākiem ūdeņiem.

Ūdens piesārņojumu var radīt dažādi avoti, tostarp:

 • Rūpnieciskie atkritumi: Rūpnīcas, kas piesārņojošās vielas novada tieši ūdenstilpēs bez attīrīšanas;
 • Lauksaimniecības notekūdeņi: pesticīdi un mēslošanas līdzekļi, kas nonāk upēs un strautos;
 • Sadzīves atkritumi: Nepareiza ķīmisko vielu, medikamentu un personīgās higiēnas līdzekļu izmešana;
 • Plastmasas piesārņojums: Plastmasa, kas nonāk ūdenstecēs, sadalās mikroplastmasā un kaitē ūdens organismiem.

Cīņa pret ūdens piesārņojumu nav tikai valdības vai lielu korporāciju atbildība; tā ir kopīga rīcība, kas sākas ar indivīda rīcību. Pieņemot apzinātas rīcības un īstenojot ilgtspējīgu praksi, mēs varam ievērojami samazināt piesārņojošu vielu daudzumu, kas nonāk mūsu ūdenstilpnēs.

Pasākumi, ko varat veikt ūdens piesārņojuma novēršanai:

 1. Pareiza atkritumu likvidēšana: Bīstamos atkritumus, piemēram, krāsas, motoreļļu izmetiet tām paredzētās atkritumu savākšanas vietās. Nekad neizlejiet tos kanalizācijā;
 2. Samaziniet plastmasas patēriņu: izvēlieties atkārtoti lietojamus maisiņus, pudeles un traukus. Piedalieties vai organizējiet vietējos sakopšanas darbus, lai no pludmalēm un ūdenstilpēm aizvāktu plastmasu un citus atkritumus;
 3. Izvēlieties bioloģiski noārdāmus un fosfātus nesaturošus tīrīšanas līdzekļus un mazgāšanas līdzekļus, lai samazinātu kaitīgo ķīmisko vielu nokļūšanu ūdenī;
 4. Pērciet bioloģiskus produktus, lai veicinātu lauksaimniecības praksi, kas samazina pesticīdu un mēslojuma izmantošanu, tādējādi samazinot lauksaimniecības noteces;
 5. Saudzējiet ūdeni: Izmantojot ūdeni saprātīgi un samazinot noteces daudzumu, jūs varat palīdzēt novērst piesārņojošo vielu izskalošanos ūdenstilpnēs.

  Sazinies ar mums

  To top